Saygıdeğer Meslek Mensupları ;

Meslek mensuplarımızın mutluluğu ve mesleğimizin ileri seviyelere taşınması amacıyla çaba gösterdiğimiz bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Büyük ümitler beslediğimiz yeni bir yıla gireceğimiz bu günler, yeni hedeflerimizin belirlenmesi açısından önemlilik arz etmektedir. Geride bıraktığımız yılda Gaziantep SMMM Odası olarak yaptığımız atılımlarımız, yeni yılda da devam edecektir. 2024 yılında da yapacağımız tüm hizmetlerimizde meslek mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, mesleki sorunlarımızın çözüme ulaştırılması ve alanımızda daha iyi bir seviyenin yakalanması için çalışmalarımız ve hizmetlerimiz devam edecektir.

Yeni umutların başlangıcı olan gireceğimiz bu yeni yılda sevginin, barışın, insani değerlerin artması buna bağlı olarak ekonomik ve sosyal yönden daha güçlü bir ülke haline gelmemiz en büyük temennimizdir.

Bu vesile ile tüm meslektaşlarımın yeni yılını kutlar, 2024 yılının barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi ile birlik ve beraberliğimizin devamını diliyorum. Yeni yılda çalışmalarımızı daha ileriye taşıyacağımızı belirterek sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

                Hakan ÖZSEVEN

Gaziantep SMMM Odası Yön. Krl. Bşk.