MUHASEBE ve MUHASEBE MESLEĞİ

Muhasebe, tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.

Muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının oluşumunu, bunların kullanılma biçimini, işletmelerin yaptığı işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve kaynaklardaki değişmeleri, işletmelerin mali durumlarını açıklayacak bilgileri sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlara ileten bir bilgi sistemi ile oluşmaktadır. Muhasebe sadece kar amacı ile kurulan işletmelerle ilgili değil, kar amacı gütmeyen yani topluma fayda için hizmet veren tüm kuruluşlar için de geçerlidir. Bu yüzden işletmeler denilirken tüm kuruluşları kapsamaktadır. Ama genelde muhasebe sistemi kar amacı güden işletmeler için daha da önemlidir.

Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin belli bir geliri ve yapılması gereken giderleri vardır. Gelirin en verimli şekilde harcanması ve mümkünse tasarruf yapılması her ailenin amacıdır. Bu denkliği sağlamak için yapılan hesaplamalar bile küçük çapta bir muhasebe işlemi gerektirir. Kaldı ki büyük işletmelerin gelir, gider, alım, satım işlemleri bir aileninki ile kıyaslanamayacak kadar geniş çaplıdır. Bir aile kendi muhasebesine yön verebilir ancak işletmeler profesyonel yardıma ihtiyaç duyar. İşte bu aşamada muhasebe elemanları devreye girer ve insanlara hizmet sunarlar. Varlık işletmenin sahip olduğu tüm değerleri, kaynak ise işletmenin bu varlıkları elde edebilmek için katlandığı borçları ifade etmektedir.

Muhasebecilik mesleği 1989 yılında çıkarılan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” Türkiye’de muhasebecilik mesleğinin şartlarını ve çalışma konularını belirlemiştir. Bu sayede bir süre sonra tek düzen muhasebe sistemine geçilmiş ve muhasebeciler arasında uygulama farklılıkları ortadan kalkmıştır. Türkiye’de muhasebe meslek mensupları üç ünvana ayrılmaktadır:

- Serbest Muhasebeci

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

- Yeminli Mali Müşavir

Kısaca muhasebe bir ekonomi veya iktisat bilim dalıdır. Ayrıca en iyi iktisatçılar muhasebecilerdendir.

 

Misyonumuz

Katılımcı, demokratik bir oda yönetimi oluşturarak, sorun odaklı değil çözüm odaklı politikalar oluşturmak.Mesleki bilgi ve deneyimlerin arttırılması yolunda üyeyle ortak çalışmayı kurumsal ilke haline getirmek.En büyük varlık sebebimiz mesleki değer ve ilkelerimizin korunması yolunda taviz vermeden mesleği ve meslek mensubunu geleceğe taşımak.
 

Vizyonumuz

Gelişen ve sürekli yenilenen mesleğimizi 21. yüzyılın yükselen meslekleri arasına girmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmak.Meslek mensuplarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda mesleki değişim ve gelişim  için ortak çalışmalar yapmak.Mesleğin kurumlar ve toplum içerisinde hak ettiği saygınlığa ulaşması,mesleki birlik ve disiplinin sağlanması yolunda stratejik yol haritaları hazırlanarak uygulamasının yapılması.