Gaziantep SMMM Odası, 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3568 sayılı serbest muhasebesi mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu ile yasal statü kazanan muhasebe mesleğinin şehrimizde de tek bir çatı altında birleştirilmesi amacıyla o zamanın mali müşavirler derneği tarafından şehrimize Gazilik unvanı verilen 8 Şubat 1990 yılında kurulmuştur. İlk başta yaklaşık olarak ruhsat alan 19 kişilik üye ile kurulan odamız, günümüzde sayısı 2500’lere dayanan meslek mensubuna hizmet vermektedir.

Bu bilinçle odamızın yönetiminde yer aldığımız günden beri hedefimiz hizmet ve temsilin en iyisini gerçekleştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda iş birliği içerisinde olduğumuz kurumlarla sürekli iletişimimiz devam etmiştir. Mesleğimizin mevzuat konularıyla iç içe olmasından dolayı sürekli bilgi akşını sağlamak adına ve kendi eğitmen kadromuzu yetiştirmek için sürekli eğitimler düzenledik. Meslek mensuplarımıza en iyi hizmeti vermek adına işinde yetkin kişileri yetiştirdik.

Odamızın 31. Kuruluş Yıldönümünü kutladığımız bu sene itibariyle büyük zorluklardan bu aşamalara ilerlemiş odamızı ve mesleğimizi hak ettiği saygınlığa ulaştırmak, aramıza yeni katılan meslek mensubu arkadaşlarımıza yaşanan zorluklar ışığında bilgi, deneyim ve tecrübelerimizi aktarmak için el birliği ile çalışmalarımıza yön vereceğiz.

Sözlerime son verirken; odamızın kuruluşundan bu yana meslek adına katkıda bulunan tüm geçmiş dönem yöneticilerimize, kurul ve komisyonlarda yer almış başkan ve üyelerine, tüm meslek mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

 

Hakan ÖZSEVEN

Yön. Krl. Bşk.