DÖVİZE ENDEKSLİ MENUL SATIŞLARDA TL İLE ÖDEME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
İHRACAT GENELGESİNİN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA YAPILACAK DÖVİZ SATIŞINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI
VERBİS NEDİR?
GEKAP SEMİNER SUNUM NOTLARI
GEKAP USUL VE ESASLARINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU
FAALİYET KODU İTİBARİYLE MÜCBİR SEBEP SORGULAMA EKRANI AÇILMIŞTIR
MÜCBİR SEBEP SAYILAN HALLER NEDENİYLE BEYANNAMELERİN TAHAKKUK -ÖDEME SÜRELERİ VE E-DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRELERİ
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ
VUK SİRKÜLERİ 118
VUK GENEL TEBLİĞİ S.NO 511
VUK GENEL TEBLİĞİ S.NO 510
YOKLAMA İŞLEMLERİ
VUK GENEL TEBLİĞİ S.NO 509
ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ
SGK DESTEK AL DUYURUSU
TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
2021 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HAD VE TUTARLAR
CİRO GELİR KAYBI TEBLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKICI VE HİZMETÇİ ÇALIŞTIRANLARA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR SUNUMUMUZ İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR TEŞVİK VE UYGULAMALARI KONULU SUNUMUMUZ İÇİN TIKLAYINIZ
E DEFTER SAKLAMA KULLANICI KILAVUZU
7351 SAYILI KANUN YAYIMLANDI “İHRACATÇIYA VE SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN ÜRETİCİYE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ, YATIRIM FONU KATILMA BELGESİ KÂR PAYLARINA İSTİSNA VE BES UYGULAMASINA İLİŞKİN”
E-BELGELERDE KULLANMA ZORUNLULUĞU SEKTÖRLER, GEÇİŞ SÜRELERİ VE BRÜT SATIŞ HASILAT LİMİTLERİ YENİDEN BELİRLENDİ (VUK GENEL TEBLİĞİ- 535 SIRA NOLU)
KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI
2021 YILI ARALIK AYINA İLİŞKİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU
Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı.
GIDA MADDELERİNDE KDV ORANI 1'e DÜŞÜRÜLDÜ
BASİT USULE TABİ OLAN MÜKELLEFLER 2021 YILI TİCARİ KAZANÇLARI ÜZERİNDEN 2022 YILINDA YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEYECEK
TÜRK LİRASINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN %0 ORANLI STOPAJ UYGULAMASININ YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
Yeniden Değerlemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı
İhracatçı ile Üreticiye Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı