BASİT USULE TABİ OLAN MÜKELLEFLER 2021 YILI TİCARİ KAZANÇLARI ÜZERİNDEN 2022 YILINDA YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEYECEK