2021 YILI ARALIK AYINA İLİŞKİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU