Hüseyin ŞAHİN Başkan
Mustafa KILIÇ Başkan Vekili
Uğur KOZLUCA Üye
Arzu MUMCU Üye
Hacı Ahmet KULAK Üye