İmam Rıza ÖZGEDER Başkan
Kenan ERİKÇİ Başkan Yrd.
Erhan GÜNDEMİR Üye
Hanifi UÇ Üye
Özkan MERCAN Üye
Mustafa FIRAT Üye
Cemal KAYGUSUZ Üye
Ercan BODUR Üye
Barış KALENDER Üye
Mehmet Metin TAŞKIN Üye