SAT-KİRALA-GERİ AL (SALE AND LEASEBACK) İŞLEMİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN MUHASEBE KAYITLARI VE İŞLEMLER