PERSONELE VERİLEN AYINLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MAHİYETİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ