ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİKLERİN İŞVEREN VE İŞÇİ TARAFINDAN İRDELENMESİ