Kurumlara karşı istenilen bilgilerin verilmesi olarak kabul edilen Mükellef Bilgileri Formu ve Ba,Bs bildirimleri belli zamanlarda ilgili kurumlara bildirilmektedir. Yeminli Mali Müşavirler tarafından üyelerimizden; mükelleflere yönelik doküman bilgi istenmekte ve bu bilgilerin kağıt ortamında ya da elektronik ortamda kendilerine ulaştırılması talep edilmektedir. Bilgi istenmesi anlamındaki bu talebin ücretinin ödenmemesini biz angarya olarak kabul etmekteyiz ve bunun gibi angaryalara karşıyız.

09.11.2021 tarihinde yapılan Oda Danışma Meclisi Toplantısında Yeminli Mali Müşavirlere verilen hizmetler karşılığında işlem başı 250 TL ücret alınması şeklinde bir tavsiye kararı alınmıştır.

Yeminli mali Müşavirlerce karşıt incelemelerin bizzat ofisinizde yapılması halinde söz konusu ücretin talep edilmemesi, ancak ofisinize gelinmeden bilgilerin doğrudan istenmesi halinde bu işlemlerin tarafınızdan hazırlanması zaman ve emek harcamasının yanı sıra ayrıca kırtasiye masrafı yapmanızı gerektirmektedir.

09/11/2021 tarihinden itibaren Yeminli Mali Müşavirlere verilen her bir hizmet için 250.00TL talep edilmesi yönünde Oda Danışma Meclisimizde görüş birliğine varılmış olup, söz konusu meblağın, bilgi isteyen Yeminli Mali Müşavirlerden talep edilmesi tavsiye olunur.