6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında :kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeleri aşağıdaki linklerden faydalanarak öğrenebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA REHBERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ